http://cpa.brrd.in.th/web/
ข่าวประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ๒ ตำแหน่ง

(จ้างเหมาบริการ) (รายละเอียดเพิ่มเติม)


ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ รับสมัครบุคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ๑ ตำแหน่ง
(จ้างเหมาบริการ)  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

จำหน่ายเมล็ดข้าวเปลือกจากการทดลองและเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพฤดูปลูกนาปี  ๒๕๕๗/๒๕๕๘ 
โดยวิธีขายทอดตลาด    (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ข้อมูลข้าวทับทิมชุมแพ
 

ค้นหาในเว็บไซต์

กรมการข้าว


พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา