http://cpa.brrd.in.th/web/

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ยินดีต้อนรับ พิมพ์ อีเมล 

 

 

 

 

 

 

 

 ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ร่วมจัดนิทรรศการ งานเกษตรภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 
24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในบูธของ
กรมการข้าว
มีผลิตภัณฑ์จากข้าวให้ชิมฟรี อาทิ เช่น ไอศครีมจากน้ำข้าวกล้องงอก
ข้าวจี่
และทองม้วนผสมสมุนไพร

 

ข่าวประกาศ

ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี ๒๕๕๖ รายละเอียดดังนี้


ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) รายละเอียดดังนี้

คำศํพท์ที่เกี่ยวกับข้าว

 

ผู้บริหาร

นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

ค้นหาในเว็บไซต์

กรมการข้าว


พยากรอากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา