http://cpa.brrd.in.th/web/
ข่าวประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต

(รายละเอียด)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

(รายละเอียด)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ
(รายละเอียด)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง

ผู้ช่วยวิชาการเกษตร โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต

(รายละเอียด)

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ๒ ตำแหน่ง

(จ้างเหมาบริการ) (รายละเอียดเพิ่มเติม)


ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ รับสมัครบุคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ๑ ตำแหน่ง
(จ้างเหมาบริการ)  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

จำหน่ายเมล็ดข้าวเปลือกจากการทดลองและเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพฤดูปลูกนาปี  ๒๕๕๗/๒๕๕๘ 
โดยวิธีขายทอดตลาด    (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ข้อมูลข้าวทับทิมชุมแพ
 

ค้นหาในเว็บไซต์

กรมการข้าว


พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา