http://cpa.brrd.in.th/web/ข่าวประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

เรื่อง สอบราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ รายละเอียดประกาศ (ดาวน์โหลดเพิ่มเติม)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทำความสะอาดสำหรับเมล็ดพืช หรือผักจำพวกฝักแห้ง รายละเอียดประกาศ (ดาวน์โหลดเพิ่มเติม)

เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน (จ้างเหมาบริการ) รายละเอียดประกาศ (ดาวน์โหลดเพิ่มเติม)

เรื่อง สอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์ รายละเอียดดังนี้ (ดาวน์โหลดเพิ่มเติม)ข้อมูลข้าวทับทิมชุมแพ

ข้อมูลทับทิมเพิ่มเติม รูปภาพ

วิธีการทำ พุดดิ้งน้ำข้าวกล้องงอกทับทิมชุมแพ

วิธีการทำ มากิ ซูชิ จากข้าวทับทิมชุมแพ


 

ผู้บริหาร

(ว่าง)

 

 

นายรณชัย  ช่างศรี
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

ค้นหาในเว็บไซต์

กรมการข้าว


พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา