http://cpa.brrd.in.th/web/




ข่าวประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

เรือง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อเครื่องทำความสะอาดสำหรับ
เมล็ดพืชหรือผักจำพวกฝักแห้ง   (รายละเอียดเพิ่มเติม)

เรื่่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร   รายละเอียดประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

เรื่อง สอบราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ รายละเอียดประกาศ (ดาวน์โหลดเพิ่มเติม)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทำความสะอาดสำหรับเมล็ดพืช หรือผักจำพวกฝักแห้ง รายละเอียดประกาศ (ดาวน์โหลดเพิ่มเติม)

เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน (จ้างเหมาบริการ) รายละเอียดประกาศ (ดาวน์โหลดเพิ่มเติม)

เรื่อง สอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์ รายละเอียดดังนี้ (ดาวน์โหลดเพิ่มเติม)

เรื่อง สอบราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารเรือนกระจก  รายละเอียดประกาศ





ข้อมูลข้าวทับทิมชุมแพ

ข้อมูลทับทิมเพิ่มเติม รูปภาพ

วิธีการทำ พุดดิ้งน้ำข้าวกล้องงอกทับทิมชุมแพ

วิธีการทำ มากิ ซูชิ จากข้าวทับทิมชุมแพ

วิธีการทำน้ำม็อกเทลจากชาเมล็ดข้าวกล้อง

วิธีการทำชาเมล็ดข้าวกล้อง




 

ค้นหาในเว็บไซต์

กรมการข้าว


พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา