http://cpa.brrd.in.th/web/

Road Map กิจกรรมขับเคลื่อน "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร รายละเอียด

ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)
ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
** หมายเหตุ ประกาศใน Facebook แฟนเพจศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ


ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (เพิ่มเติม)
ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
(รายละเอียดเพิ่มเติม) 

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป (รายละเอียดเพิ่มเติม)


 

ข้อมูลข้าวทับทิมชุมแพ

ข้อมูลข้าวทับทิมชุมแพ (รูปภาพ)

วิธีการทำ พุดดิ้งน้ำข้าวกล้องงอกทับทิมชุมแพ

วิธีการทำมากิซูชิ จากข้าวทับทิมชุมแพ

วิธีการทำน้ำม็อกเทลจากชาเมล็ดข้าวกล้อง วิธีการทำน้ำชาเมล็ดข้าวกล้อง
  
  
.
 

ค้นหาในเว็บไซต์

กรมการข้าว


พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา